Što je Udruga Pomak

Udruga Pomak

Udruga Pomak osnovana je u siječnju 2022.godine , a njeni osnivači su Viktor Šimunić, Josip Vitez i
Adrijana Cvrtila
koja je ujedno i predsjednica Udruge Pomak.

Članovi udruge su pretežno prijavitelji nepravilnosti od kojih su mnogi dobili otkaze na svojim radnim
mjestima. Zbog gorkog iskustva kojeg smo prošli želimo pomoći svim budućim prijaviteljima
nepravilnosti na način da im Udruga Pomak pruži sve ono što mi nismo imali, a to su podrška, pravno
savjetovanje, psihološka pomoć, jer sve to je osnova za hrabrost koju prijavitelj nepravilnosti mora
imati kako bi prijavio nepravilnost u svom radnom okruženju.

Udruga za promicanje dobrog upravljanja i rada „POMAK“ usmjerena je:

 • promicanju dobrog upravljanja i rada s naglaskom na borbu protiv korupcije
 • promicanju i zaštita ljudskih prava
  -iniciranju izmjena i dopuna zakonodavnog okvira kojim se reguliraju prava prijavitelja, nepravilnosti
  te kojima se utječe na smanjenju mogućnost koruptivnog ponašanja
 • unaprjeđivanju kvalitete života pojedinaca, obitelji i zajednica promicanjem, unaprjeđenjem i
  razvojem demokratske kulture
 • promicanju načela vladavine prava i dobrog upravljanja
 • promicanju svih segmenata održivog razvoja gradova,općina, županija i regija općenito
 • promicanju načela i strategija Europske unije, suradnje, dijeljenja dobre prakse i zajedništva
 • razvijanju usluge za mlade koja doprinosi njihovom osobnom i društvenom razvoju
 • mjerama i programima namijenjenim sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju poteškoća
  pojedinaca
 • provođenju projekata i programa i operacija koji su od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj

Udruga Pomak zalaže se za  osnaženo, glasno i pravedno i nekoruptivno društvo koje se bori za javnost i ne savija leđa pred prijetnjama moćnika. Želimo nezavisne i kritične medije koji su korektivi društva, koji istražuju, analiziraju i razotkrivaju nepravilnosti i nepravde.

Poticat ćemo prijavitelje nepravilnosti da se kontinuirano bore za svoja prava, uvjerenja i vrijednosti. Borit ćemo se za unaprjeđenje položaja prijavitelja nepravilnosti , bez straha da će biti napadnuti, stigmatizirani ili da će izgubiti posao te voditi dugogodišnju „sudsku borbu“.

Udruga Pomak želi  doprinijeti stvaranju društvenog sustava u kojem su ključne vrijednosti  pravda, poštenje, solidarnost, empatija i opće dobro svih.

udruga pomak

Područja djelovanja Udruge Pomak sukladno ciljevima su:

 • demokratska politička kultura,
 • ljudska prava,
 • međunarodna suradnja,
 • socijalna djelatnost,
 • zaštita okoliša i prirode.

U svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti propisanih člankom 11. i 12. ovog Statuta Udruga će obavljati
sljedeće djelatnosti:

 • poticanje razumijevanja problema i toleranciju
 • zaštita ljudskih, građanskih, socijalnih, zdravstvenih, radnih i drugih prava
 • pružanje savjetodavne pomoći pojedincima, obiteljima i zajednicama
 • poticanje razvoja i jačanja društvene svijesti o potrebi potpore i skrbi za sve osobe
 • psihosocijalno savjetovanje pojedinaca, obitelji i zajednica organiziranjem individualnih
  savjetovanja, predavanja i javnih tribina
 • educiranje putem stručnih savjetovanja, seminara, predavanja, tribina, simpozija, okruglih
  stolova, kongresa, konferencija
 • organiziranje stručnih skupova i edukacija za stručnjake/kinje
 • uspostavljanje suradnje s organizacijama i institucijama kako bi postale dostupnije građanima
  i bolje odgovarale njihovim zahtjevima
 • lobiranje i praćenje donošenja zakonskih odredbi i njihova usporedba s relevantnim
  odredbama i direktivama u europskim zemljama, a naročito u zemljama Europske zajednice,
  te ukazivanje na njihovu neusklađenost s postojećim standardima
 • provođenje primijenjenih istraživanja
 • prikupljanje financijskih sredstava putem odgovarajućih akcija, kao što su sakupljanje
  poklona i priloga i ostalo, u cilju prikupljanja sredstava za obavljanje i unapređenje djelatnosti
  Udruge, u skladu sa Zakonom
 • organiziranje humanitarnih akcija sukladno Zakonu
 • izdavanje publikacija iz područja djelatnosti Udruge, održavanje priredbi, izložbi i sličnih
  događanja, te suradnja sa radijskim i televizijskim kućama i ostalim medijima u cilju širenja
  ciljeva promicanja ciljeva Udruge
 • ostvarivanje stručne i znanstvene suradnje s drugim istovrsnim ili stručnim organizacijama u
  zemlji i inozemstvu
 • informiranje javnosti o djelovanju Udruge
 • pružanje besplatne pravne i psihološke pomoći u skladu sa Zakonom
 • organiziranje i pružanje tehničke zaštite
 • suradnja sa pravnim, medicinskim i drugim stručnjacima u svrhu pružanja podrške i pomoći,
 • zalaganje za održivi razvoj, zaštitu okoliša i obnovljivih izvora energije radi poboljšanja
  kvalitete čovjekova života
udruga pomak