Projekt „Vrijeme je za POMAK!

Projekti - udruga Pomak

Udruga Pomak je mlada udruga, osnovana u siječnju 2022.godine u Kutini s ciljevima promocije dobrog i transparentnog upravljanja, te zaštite zviždača u Republici Hrvatskoj. Kako su zviždači u Hrvatskoj marginalizirana skupina, tako su i OCD-ovi koji se bave tom tematikom zanemareni i prepušteni individualnim inicijativama. Ovim projektom želimo ojačati kapacitete OCD-a, dati adekvatna znanja vodstvu i volonterima za sustavni rad u lokalnoj razini i sa marginaliziranim skupinama kojima se krše ljudska prava. Isto tako, kvalitetnom edukacijom iz upravljanja i fundraisinga dajemo alat OCD-u za daljnji sustavni rad i održivost rada udruge na svim razinama, čak i kada projekt završi.

Putem javne zagovaračke kampanje I edukativnog- promotivnog događanja želimo potaknuti umrežavanje srodnih OCD-a, senzibilizirati i educirati javnost, u cilju postizanja snažnije percepcije javnosti o zviždačima kao pojedincima koji se odvažno zalažu za očuvanje i zaštitu javnih interesa.

Očekujemo da ćemo temeljem predviđenih aktivnosti ojačati položaj udruge Pomak, a samim time i položaj prijavitelja nepravilnosti (zviždača) na lokalnoj i državnoj razini. Vjerujemo da će vodstvo udruge i volonteri imati veće kompetencije I znanje o upravljanju udrugom, pozicioniranjem i marketingom, te prikupljanjem sredstava za udrugu. Edukacijom vodstva srodnih udruga nadamo se i očekujemo podržavanje novih partnerstva među udrugama, a time i zagovaračke snage marginalizirane skupine.

Realizacijom javnih zagovaračkih kampanji, senzibilizirati ćemo širu javnost za probleme zviždača, te
očekujemo veću podršku od strane relevantnih dionika (pravobraniteljice, javnosti, medija) za
prijavljivanje nepravilnosti, čime se jača i demokratizacija društva, te važnost transparentnog I
dobrog upravljanja.

Očekujemo da će šira javnost biti informiranija I upućenija što je to zviždaštvo, a sami zviždači da će
imati adekvatnu adresu za dobivanje informativne podrške u svom radu.

TRAJANJE PROJEKTA:

Razdoblje provedbe projekta traje od 30.09.2022. do 29.06.2023.godine i iznosi 9 mjeseci.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 14.987,50 eura.

Naziv projekta „Vrijeme je za POMAK! Promicanje dobrog upravljanja i jačanje kapaciteta udruge“, a projekt je sufinanciran sredstvima financijskih mehanizama Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške.

Kontakt – kako prijaviti nepravilnosti, naš kontakt email za prijavu nepravilnosti pisanim putem:
pomak.kt@gmail.com