Skini Priručnik za prijavitelje nepravilnosti

Priručnik za prijavitelje nepravilnosti potreban je alat za prijavitelje nepravilnosti, koji im ukazuje na pravne korake koje je potrebno poduzeti da bi stekli status prijavitelja nepravilnosti.
Pred hrvatskim društvom dugotrajna je politička i društvena borba da se korupcija i kriminal prikažu kao najveće zlo.

„Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.“

„Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.“

“Stajališta izražena u ovoj publikaciji/programu/izlošku/videu/audio materijalu isključiva su odgovornost Udruge za promicanje dobrog upravljanja i rada „POMAK“ i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.“

Priručnik možete skinuti na slijedeći način: