Pravilnik o provedbi postupka Jednostavne nabave

dokumentacija

Na temelju odredbe članka 15. stavka 2., a u svezi s člankom 12. stavkom 1. Zakona
o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016), te Statuta Udruge za promicanje
dobrog upravljanja i rada „POMAK“ predsjednica udruge donosi dana 01.02.2022.
godine

PRAVILNIK

O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Pravilnik je dostupan u PDF formatu: