Financiranje udruge Pomak

Udruga Pomak

Udruga Pomak prijavljivati će se na projekte i programe kojima se prijavljuje na natječaje i javne
pozive međunarodnih institucija, stranih donatora i domaćih.

Zakonom o udrugama  propisano je da nadležna državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S/JLPS) i druge javne institucije financiraju i ugovaraju provedbu programa i projekata od interesa za opće dobro na temelju provedenog javnog poziva, odnosno natječaja ili na temelju posebnog propisa o financiranju javnih potreba.

Posebnom Uredbom utvrđeni su kriteriji, mjerila i postupci koje nadležna tijela državne uprave, Vladini uredi i tijela te druge javne institucije, raspolažući sredstvima iz javnih izvora, primjenjuju kada iz javnih izvora financiraju programe i projekte udruga, te doniraju odnosno sponzoriraju udruge.


Financijska sredstava iz javnih izvora mogu se dodijeliti udrugama izravno, bez objavljivanja javnog natječaja samo:

 • u opravdanim i iznimnim slučajevima, kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih
 • sredstava da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti
 • standardni natječajni postupak i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom financijskih
 • sredstava,
 • kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u
 • području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju ili je udruga
 • jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na
 • kojem se financirane aktivnosti provode,
 • kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi koja je na temelju propisa izrijekom navedena
 • kao provoditelj određene aktivnosti,
 • kada se prema mišljenju nadležnog povjerenstva jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000
 • kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a
 • ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za
 • financiranje svih programa i projekata udruga te
 • kada je to propisano posebnim propisom.

UKOLIKO ŽELITE DONIRATI SREDSTVA ZA POMOĆ U RADU UDRUGE KAKO BISMO OSIGURALI
POMOĆ U PRAVNOM SAVJETOVANJU SVIM PRIJAVITELJIMA NEPRAVILNOSTI MOŽETE TO UČINITI:

Donacija u novcu našoj Udruzi je za vašu tvrtku ili obrt porezno priznat trošak dok god iznos donacije nije veći od 2 % vašeg ostvarenog prošlogodišnjeg prihoda. Dokument kojim potvrđujete donaciju u novcu je izvadak s transakcijskog računa na kojem je vidljiva isplata.


Uplata na žiro račun Udruge Pomak:

Donacije možete uplatiti na naš IBAN općom uplatnicom. Podaci za uplatu:

Primatelj: Udruga Pomak
Adresa primatelja: Andrije Kačića Miošića 2
Mjesto/sjedište primatelja: 44320 Kutina
IBAN: HR2123400091111174524
Model: 67
Poziv na broj: OIB uplatitelja
Opis plaćanja: Donacija
SWIFT: PBZGHR2X


Želite li nas podržati na ovaj način iznos donacije odaberite sami.