Udruge Glas poduzetnika i POMAK potpisale su Sporazum o suradnji

udruga pomak

Potpisanim sporazumom dogovoren je zajednički nastup u inicijativama i događajima od zajedničkog interesa!

Udruga Glas poduzetnika i udruga POMAK potpisali su danas u Zagrebu Sporazum o partnerskoj suradnji. Sporazum su u ime svojih Udruga potpisali predsjednik udruge Glas poduzetnika Hrvoje Bujas i predsjednica udruge POMAK Adrijana Cvrtila.

Sporazum o suradnji, između ostalog, kaže da će se dvije udruge, potpisnice sporazuma, međusobno obavještavati o svim važnim inicijativama, događajima i akcijama, međusobno se podržavati u zahtjevima koje upućuju nadležnim tijelima ukoliko oni odražavaju njihove temeljne vrijednosti i načela djelovanja, te da će zajednički kreirati inicijative, akcije i događaje od zajedničkog značaja, kao i zajednički se prijavljivati na projekte financirane iz sredstava EU.

Glas Poduzetnika i Udruga Pomak prepoznale su njihovi ciljevi u velikoj mjeri kompatibilni i da zajedničkim djelovanjem, tamo gdje postoje izravne dodirne točke, lakše mogu doprinijeti ostvarenju pojedinačnih ciljeva.

Glas Poduzetnika i Udruga Pomak dogovorili su suradnju na sljedeći način:

  • međusobno obavještavanje i koordiniranje o svim važnim inicijativama, događajima i akcijama za koje
  • ocjenjuju da bi mogle biti podržane i od drugog partnera
  • međusobna podrška u zahtjevima koje upućuju nadležnim tijelima ukoliko oni odražavaju zajedničke temeljne vrijednosti i načela
  • zajedničko kreiranje inicijativa, akcija i događaja od zajedničkog značaja
  • partnerske prijave na projekte financirane od sredstava EU te domaćih javnih i privatnih izvora za projekte koji vode ostvarivanju zajedničkih ciljeva
  • suradnja i na drugim aktivnostima koje se ukažu u toku rada

S ciljem jačanja civilnog sektora nastavljamo s potpisivanjem sporazuma o suradnji sa nama bliskim udrugama, pa tako potpisujemo i s udrugom Pomak. Da bismo sutra doista imali pravedno, efikasno i bofatije društvo civilni sektor mora nastaviti raditi jasan i jak pritisak. UGP i Pomak su neovisne organizacije i kao takve idu dalje.” rekao je Hrvoje Bujas, predsjednik UGP-a.

˝Međusobnim prepoznavanjem UGP-a i Udruge Pomak podupiru se bitne vrijednosti koje promiču obje udruge: pravda, kultura rada i digitalizacija kao alat za povećanje transparentnosti i učinkovitosti državne uprave, a za ostvarenje neophodna je društvena promjena. Udruga Pomak je vrlo mlada udruga, osnovana u siječnju 2022. U vrlo kratkom vremenu, napravili smo značajni utisak u hrvatskoj javnosti, osobito međuo sobama u neprivilegiranom/ugroženom položaju. Do sada su predstavnici Udruge imali preko 50-ak gostovanja u medijima, gdje smo promovirali naš rad i zaštitu zviždača. Prokazali smo puno netransparentnog i/ili nezakonitog rada javnih tvrtki, lokalnih moćnika i općinara, te ostale nezakonite radnje jedinica lokalne samouprave.˝ Adrijana Cvrtila, predsjednica udruge Pomak.

Glas Poduzetnika je udruga mikro, malih i srednjih poduzetnika, obrtnika, samozaposlenih i svih zaposlenika u privatnom sektoru, čiji je cilj konkretnim prijedlozima nužnih i hitnih ekonomskih mjera i reformi upućenih Vladi Republike Hrvatske i državnim institucijama, ubrzati ekonomski oporavak cijelog društva te izgraditi zdrave temelje za Hrvatsku 2.0. Udruga broji više od 19.000 članova, a podržava ju preko 250.000 građana Hrvatske. Udruga Glas poduzetnika također je članica europskih udruženja ESBA i SMIUnited.

Udruga Pomak (UP) jest hrvatska udruga koja pomaže zviždačima, a osnovana je u siječnju 2022. čiji je cilj pomoći sadašnjim i budućim prijaviteljima nepravilnosti i nezakonitosti u njihovoj zaštiti kao i osiguranju egzistencije ugroženima nakon što im je otkazom omogućeno stjecanje sredstava za život u obliku: psihološke podrške, pravnog savjetovanja i zastupanje.

Jedan od prioriteta UP je povezivanje sa svim dionicima koji mogu doprinijeti podršci zviždačima u uklanjanju problema na koje ukazuju u cilju poboljšanju stanja u društvu.

˝Prema podacima Europske komisije više od polovice građana Hrvatske smatra da će osobe koje prijave korupciju vrlo vjerojatno zbog toga požaliti te da prijava neće rezultirati konstruktivnim ishodom. Takvi nalazi ukazuju na problematičnu činjenicu da, unatoč pozitivnom stavu o činu prijavljivanja nepravilnosti u postupanju, građani Hrvatske nemaju dovoljno povjerenja u učinkovito postupanje po podnesenim prijavama. Iz navedenog se izvodi zaključak kako je neophodno raditi na izgradnji kvalitetnog sustava podrške i poticanja na prijavljivanje osoba koje imaju saznanja o nepravilnom postupanju. Kao buduće korake u odnosu na Hrvatsku, Europska komisija navodi provedbu učinkovitih zaštitnih mehanizama u javnom i privatnom sektoru za osobe koje prijavljuju korupciju i zlouporabu te jačanje svijesti o zviždačima. Dok u Hrvatskoj tijekom posljednjih godina pozornost javnosti i medija u pogledu teme zviždanja u konstantnom je porastu, politički dijalog po tom pitanju još uvijek se nalazi u početnoj fazi. Iako je Hrvatska do sada u velikoj mjeri razvila pravni okvir za sprečavanje korupcije, donošenje novog Zakona o zaštiti zviždača usklađenog s europskim i međunarodnim standardima nužna je sastavnica kreiranja učinkovitog i sveobuhvatnog mehanizma borbe protiv kriminala, korupcije i nepravilnosti. Zaštita zviždača i sprečavanje štetnih posljedica prijavljivanja nepravilnosti neophodna je za učinkovitu i sustavnu borbu protiv korupcije te nepravilnog upravljanja.˝ – rekla je Adriana Crvtila, predsjednica udruge Pomak.